Ochrana dat

Webová stránka www.praha-hotel.eu je produktem a vlastnictvím cestovní agentury STYLE Travel Agency spol. s r.o., IČO 26434491, provozovna Záběhlická 1784/28, 106 00 Praha 10 (dále jen „STYLE“).


STYLE shromažďuje a uchovává následující údaje a informace:

• data a informace nezbytné pro uskutečnění procesu rezervace online
• data potřebná pro správné dodání objednaných služeb
• informace a data nezbytně nutná pro správné rozesílání Newsletteru


Jde především o následující informace, data a údaje: 

jméno a příjmení zákazníka
• zákazníkova e-mailová adresa (adresy)
• kontaktní telefonní číslo na zákazníka


Další data jsou zapotřebí pro platbu na nezávislém platebním portálu GP WebPay pro on-line platby platebními kartami.

STYLE nemá přístup k datům z Vaší platební karty, neboť příslušná platba probíhá zcela mimo web Praha-Hotel.eu, výhradně přes GP WebPay na zákazníkův účet a zpět. Neexistuje tedy nebezpečí ztráty dat přes server agentury STYLE. Stejně tak nemá STYLE přístup k jakýmkoliv dalším informacím a údajům Vámi zadaným v průběhu realizace samotné platby.

Dle platných právních norem STYLE zaručuje, že Vámi poskytnutá data budou použita výhradně pro správné uskutečnění rezervace, poskytnutí objednaných služeb, on-line realizaci platby přes platební rozhraní GP WebPay a pro rozesílání vlastního Newsletteru.

Vaše data mohou být poskytnuta třetím stranám, pokud je toto nezbytné pro správné provedení rezervace a dodání objednaných služeb (např. příslušnému hotelu budou poskytnuta jména a kontaktní údaje hostů, apod.). Třetí strany se v tomto případě zavazují k ochraně dat ve stejné míře jako STYLE.Dle platných právních norem, STYLE je povinen v adekvátních případech poskytnout data na vyžádání vybraným státním institucím, jako např. policii, soudu, finančnímu úřadu apod..

Informační databáze cestovní agentury STYLE jsou uchovány na zabezpečeném serveru a jsou přístupné jen STYLE a webmasterovi. Všechny oprávněné osoby jsou povinny s daty zacházet tak, aby byl zachován jejich důvěrný charakter.