Ochrana dat

Zpracování osobních údajů

Vážení zájemci o produkty a služby společnosti Style travel agency spol. s r.o..

 

Pokud nám poskytnete svůj e-mail či jiný údaj o Vás, svěřujete nám tím své osobní údaje.

 

V Stylu plně respektujeme Vaše soukromí v komunikaci s Vámi. Vaše osobní údaje proto zpracováváme bezpečně a s péčí.

Hlavní zásady, které STYLE uplatňuje při nakládání s Vašimi osobními údaji:

 • Vaše osobní údaje uchováváme, jenom pokud s tím souhlasíte nebo to vyžaduje GDPR.
 • Svůj souhlas můžete jednoduše vzít kdykoliv zpět.
 • Všechna data, která jste nám o sobě poskytli, jsou výhradně pro naše vlastní užití a je s nimi nakládáno dle nařízení GDPR
 • Pro zajištění Vaší rezervace produktu či služby jsme nuceni předat Vašeho jméno poskytovateli oné služby.
 • Za celý tým děkujeme za Vaši důvěru a přízeň.

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů získaných v průběhu rezervačního procesu:

 

Style travel agency spol. s r.o.

Záběhlická 1784/28, 106 00 Praha 10, CZ

IČO: 26434491; DIČ:CZ26434491

 

Tento Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) zpracovává zejména tyto osobní údaje (v rozsahu, v jakém jsou poskytnuty):

 

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo

 

2. Účel a doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění produktů a služeb, které si u nás objednáte.

Pro tyto účely evidujeme běžné osobní údaje jako Váš e-mail, jméno, příjmení, telefonní číslo.

Údaje uchováváme pouze do doby trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, maximálně po dobu 1 roku od poskytnutí. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti na e-mail info@style-travel.cz.

 

3. Zpracování, ochrana a zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Style travel agency spol. s r.o. (Správcem). S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované i neautomatizované prostředky.

Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se Správcem.

 

4. Vaše práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.